چند کلمه ای راجعب ما

آزاد کار هستیم


از سال 1384 مشغول به یادگیری و تجربه هستیم و تصمیم گرفتیم با هر هزینه ای بیشترین کارفرمایان را جذب کنیم


  • طراحی گرافیک و دیزاین در تمام زمینه های رایانه ای,
  • طراحی انواع وبسایت های فروشگاهی ، شرکتی ، نوآوری و ...,
  • طراحی 3D در زمینه ساختمانی و مدل سازی
  • در تولید واقعیت مجازی و واقعیت افزوده حرفه ای هستیم

برخی از حقایق به تعداد